Diplomat

 ADEPT DA370

1750 zł

Producent: Diplomat Dental s.r.o.


ADEPT DA380

1750 zł

Producent: Diplomat Dental s.r.o.


CONSUL DC350

1750 zł

Producent: Diplomat Dental s.r.o.


LUX DL320

1750 zł

Producent: Diplomat Dental s.r.o.


ADEPT DA270

1750 zł

Producent: Diplomat Dental s.r.o.


ADEPT DA280

1750 zł

Producent: Diplomat Dental s.r.o.


CONSUL DC310

1750 zł

Producent: Diplomat Dental s.r.o.


ADEPT DA170 New Model

1750 zł

Producent: Diplomat Dental s.r.o.


ADEPT DA130 New Model

1750 zł

Producent:Diplomat Dental s.r.o.


CONSUL DC170

1750 zł

Producent: Chirana Medical


CONSUL DC180

1750 zł

Producent: Diplomat Dental s.r.o.


CONSUL DC170 ORTHODONICS

1750 zł

Producent: Diplomat Dental s.r.o.


FOTEL DM20

1750 zł

Producent: Chirana Medicaliplomat Dental s.r.o.


FOTEL DE20

1750 zł

Producent: Diplomat Dental s.r.o.


FOTEL DE20 LIFT

1750 zł

Producent: Diplomat Dental s.r.o.